Медная лента | Москва

Наименование товара Цена с НДС за кг Торг. ед. Кол-во кг в 1 торг. ед. Цена c НДС за 1 торг. ед. Добавить в корзину
Лента М1 0,1 х 30 т 660,00 руб. бухта 35 23 100,00 руб.
Лента М1 0,1 х 40 м 660,00 руб. бухта 35 23 100,00 руб.
Лента М1 0,1 х 40 т 660,00 руб. бухта 35 23 100,00 руб.
Лента М1 0,1 х 50 т 660,00 руб. бухта 35 23 100,00 руб.
Лента М1 0,1 х300 м 660,00 руб. бухта 35 23 100,00 руб.
Лента М1 0,2 х300 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 0,3 х 40 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 0,3 х300 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 0,4 х300 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 0,5 х300 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 0,8 х300 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 1,0 х300 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 1,95 х 80 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 1,95 х100 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 2,0 х160 п/т 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 2,44 х 35 т 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 2,44 х 70 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 2,44 х 80 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 2,44 х100 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 3,0 х 32 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 3,0 х 65 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 3,0 х 80 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 3,0 х100 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 3,0 х115 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.
Лента М1 3,0 х140 м 650,00 руб. бухта 35 22 750,00 руб.